งานมาใหม่ ล่าสุด!

05 ธ.ค. 2561กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิม.3 เงินเดือน10,430+(พคช. 2,000) บาท 28 พ.ย. 2561สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดสอบรับราชการ 11 อัตรา สมัคร 3-25ธ.ค.2561 18 พ.ย. 2561กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุน 10 อัตรา 18 พ.ย. 2561สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 13 อัตรา 18 พ.ย. 2561สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดสอบรับราชการ สมัครออนไลน์ 21 ต.ค. 2561มีลูกมีหลานบอกต่อ! กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ 443 อัตรา 15 ต.ค. 2561​ป.ป.ส. เปิดรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ทั้งในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 25 อัตรา สมัคร 24ต.ค.-4พ.ย.61 15 ต.ค. 2561รับทั่วประเทศ 72 อัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก. วุฒิป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์15 - 19 ตุลาคม 2561 15 ต.ค. 2561กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับพนักงานวิศวกรโยธา (ไม่ต้องผ่านภาค ก ) วุฒิป.ตรี เงินเดือน 19,500.- บาท 15 ต.ค. 2561กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปวส. / วุฒิป.ตรีทุกสาขาสอ.ธกส.เปิดรับสมัครเข้าเข้าทำงาน วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000บาท

  • 16 มิ.ย. 2560 เวลา 06:41 น.
  • 39,974 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
สอ.ธกส.เปิดรับสมัครเข้าเข้าทำงาน วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000บาท
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงาน JobPlazza.com หางานราชการทั่วไทย ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

สอ.ธกส.เปิดรับสมัครเข้าเข้าทำงาน วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000บาท

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.)
ครั้งที่ 5/2560
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนิติกร

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 1.1 เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
 1.2 มีสัญชาติไทย
 1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 1.4 เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
 1.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็น โรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด (เช่น Thalassemia Leukemia) โรคหัวใจ
 1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากราชการหรือออกจากองค์กรของรัฐบาลหรือสถาบันอื่น
 1.9 ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 1.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ สอ.ธกส. มาก่อน

2. พื้นความรู้ของผู้สมัคร
 2.1 จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์
 2.2 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี

3. อัตราเงินเดือน
 3.1 จ่ายในอัตราขั้นต้นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเดือนละ 15,000 บาท
 3.2 กรณีมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร จะพิจารณาให้เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามที่สอ.ธกส.กำหนด

4. การรับสมัครสอบ
 4.1 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หาก สอ.ธกส. ตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ สอ.ธกส.กำหนดไว้ สอ.ธกส. จะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว สอ.ธกส.จะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
 4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของ สอ.ธกส. สามารถสมัคร 2 ช่องทางดังนี้
4.2.1 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.baaccoop.com ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2560 -6 กรกฎาคม 2560 และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบ
4.2.2 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงาน สอ.ธกส. อาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานใหญ่ (บางเขน) อาคาร Podium ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน 2560-6 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.– 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-5796100 ต่อ 8996
หรือ 8264


ดาวน์โหลดรายละเะอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
Advertisement
ติดตามข่าวงานราชการ บน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^