งานมาใหม่ ล่าสุด!

31 ต.ค. 2564สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี 4 อัตรา สมัคร 4-12 พ.ย.2564 06 ธ.ค. 2563อย.เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา สมัคร 14-22 ธ.ค.2563 30 มิ.ย. 2562(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) วุฒิปวช.ทุกสาขา ป.ตรีทุกสาขา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 30 มิ.ย. 2562การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน ประจำปี 2562 บรรจุเป็นพนักงาน กปภ ทั่วเทศ !! 30 มิ.ย. 2562สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ 9 อัตรา สมัครบัดนี้-17ก.ค.2562 30 มิ.ย. 2562กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุรับราชการ 1-24 ก.ค.2562 27 มิ.ย. 2562จบวุฒิ ม.3 ก็ทำงานที่มาเก๊าได้! การันตีเงินเดือนเกือบ 50,000 บาท 26 มิ.ย. 2562สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 17 อัตรา 26 มิ.ย. 2562กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 10 อัตรา วุฒิป.ตรีทุกสาขา 05 ธ.ค. 2561กองทัพเรือ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิม.3 เงินเดือน10,430+(พคช. 2,000) บาทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร1-23ก.พ.2561

  • 29 ม.ค. 2561 เวลา 22:57 น.
  • 44,474 ครั้ง
  • LINE it!
Advertisement
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร1-23ก.พ.2561
Advertisement

นำเสนอข่าวโดย >> ทีมงาน JobPlazza.com หางานราชการทั่วไทย ส่งข่าวนี้ เข้าไลน์ LINE it! - +

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน สมัคร1-23ก.พ.2561

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานระดับ 11
ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไม่สูงกว่าระดับ 11 ปฏิบัติงานสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง
1.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11 จำนวน 1 ตำแหน่ง


2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
 2.1 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2.2 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ภายในธนาคาร และระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2.3 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้าน Application กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านระบบงานธุรกิจหลักของ
ธนาคาร อาทิ งานสินเชื่อ งานเงินฝาก ระบบงานผลิตภัณฑ์ดิจิตอล ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 2.4 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11 กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายในการบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านสถาปัตยกรรมเครือข่ายสื่อสาร ด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ และการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของธนาคาร ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11 กำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และนโยบายในการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานเครือข่ายสื่อสารและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 3.1.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารระบบเครือข่ายสื่อสาร (Network) ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 3.1.3 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001
 3.1.4 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

 3.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูล
 3.2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง
 3.2.2 มีประสบการณ์ด้านระบบปฏิบัติการ UNIX Linux หรือ Windows Serverไม่น้อยกว่า 7 ปี
 3.2.3 มีประสบการณ์ด้านการเขียน Shell Script
 3.2.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001
 3.2.5 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ 11 สายงานด้านApplication
3.3.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ การจัดการสารสนเทศ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3.3.2 ประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และบริหารระบบสารสนเทศ ในด้านผู้วิเคราะห์ออกแบบระบบงาน และระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 3.3.3 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3.3.4 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ COBIT CMMI ISO20000 ITIL ISO27001
 3.3.5 มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันการเงิน
 3.3.6 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ 11
 3.4.1 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์ หรือวิศวกรรมเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 3.4.2 มีประสบการณ์การทำงานด้านใดด้านหนึ่ง รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี ในงานดังต่อไปนี้
- งานด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานปรับปรุงพัฒนา ออกแบบและกำหนดมาตรฐานระบบเครือข่ายสื่อสาร
- งานมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - งานบริหาร พัฒนา ออกแบบ และกำหนดมาตรฐานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงการวางแผนบริหารจัดการภัยคุกคามและแนวโน้มภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- งานจัดทำแผนงานด้านไอที และการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - มีความรู้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
 3.4.3 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์

3.5 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ 11
 3.5.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การตลาดการบัญชีการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สถิติจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3.5.2 มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Transformation หรือ Digitization หรือ
Digitalization หรือ Project Management ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3.5.3 สามารถกำหนดกลยุทธ์ แผนงาน กระบวนการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวชี้วัดและการประเมินผล
 3.5.4 มีทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหา การเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์ การสื่อสารการนำเสนอ และการคิดอย่างเป็นระบบ รวมถึงความรอบรู้เชิงธุรกิจธนาคาร
 3.5.5 มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 3.5.6 มีมนุษยสัมพันธ์ดี และประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
 3.5.7 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55หรือมีคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) หรือมีความสามารถด้านภาษาอื่น เช่น จีน ญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษในการสัมภาษณ์


4. คุณสมบัติทั่วไป
4.1 เพศ ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 50 ปี
4.2 มีความขยัน อดทน รู้จักพัฒนาตนเอง อัธยาศัยดี มีใจให้บริการ
4.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกตรองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.4 มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์
4.5 ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อนวัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของทางราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคทั่วไปซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
4.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
4.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
4.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์การของรัฐ หรือสถาบันอื่น
4.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.10 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นพนักงาน หรือผู้ช่วยพนักงานของ ธ.ก.ส.มาก่อน


5. การสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
5.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือเว็บไซต์ธนาคาร http://www.irecruitbaac.com โดยให้เลือกสายงานที่สนใจตามตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนผู้ประสงค์ที่มีประวัติในธนาคารแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่งที่ต้องการ โดยสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่23 กุมภาพันธ์ 2561

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334

ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบ
Advertisement
ติดตามข่าวงานราชการ บน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !

TAGS ที่เกี่ยวข้อง >>

^